Corrosion is the destruction or deterioration of materials or their properties under the action of...
Twist drill is a common drilling tool with simple structure. It is very important to...
When we get the drawing of the workpiece, we first select the indexable insert with...
W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o HIP. W tym tygodniu naszym tematem jest prasowanie izostatyczne na zimno, jeden ...
Węglik spiekany jest rodzajem węglika spiekanego, który jest wytwarzany w procesie metalurgii proszków ...
Wprowadzenie Stal jest hartowana przez podgrzanie stali do temperatury powyżej temperatury krytycznej Ac3 ...
Po pierwsze, profil epitaksjalny wiązki molekularnej W środowisku o bardzo wysokiej próżni, z pewną energią cieplną ...
1, Przegląd właściwości fotoelektrycznych związanych z perowskitem halogenku organicznego Rysunek 1 Pozycja spektralna i PL ...
Po pierwsze, opracowanie krótkiej historii Pierwszy etap: 1945–1951, wynalezienie ...
Po pierwsze, podstawowa koncepcja analizy wielkości cząstek (1) cząstek: o określonym rozmiarze i kształcie ...