Wytrawianie to technologia wykorzystująca chemiczną silnie kwasową korozję, polerowanie mechaniczne lub elektrolizę elektrochemiczną...
Węglik spiekany jest rodzajem węglika spiekanego, który jest wytwarzany w procesie metalurgii proszków ...
Wprowadzenie Stal jest hartowana przez podgrzanie stali do temperatury powyżej temperatury krytycznej Ac3 ...
Po pierwsze, profil epitaksjalny wiązki molekularnej W środowisku o bardzo wysokiej próżni, z pewną energią cieplną ...
1, Przegląd właściwości fotoelektrycznych związanych z perowskitem halogenku organicznego Rysunek 1 Pozycja spektralna i PL ...
Po pierwsze, opracowanie krótkiej historii Pierwszy etap: 1945–1951, wynalezienie ...
Po pierwsze, podstawowa koncepcja analizy wielkości cząstek (1) cząstek: o określonym rozmiarze i kształcie ...
【Wprowadzenie construction Konstrukcja elastycznych urządzeń elektronicznych o określonych funkcjach i strukturach zapewnia wiele ...
1 Wstęp Korozja materiałów metalowych spowodowana ogromną stratą ogromnej. Niektórzy liczą ...
1, Nature Materials Cover: Zastosowanie syntezy „fagocytozy” funkcjonalnych cząstek koloidalnych Uniwersytet w Bristolu ...