1、 Çift somun kilitleme

Makine Mühendisliğinde Yapılan Yaygın 6 Hatayı Biliyor musunuz 1

Kaymayı önlemek için çift vida dişi kullanılır. Şekil (a)'da gösterilen yapıya izin verilmez. Şekil (b)'de gösterilen yapı benimsenmelidir. Altta yassı somun, üstte kalın somun kullanılır. Ancak düz somun anahtarın altta kullanılamayacağı ve sıkılamayacağı düşünülürse, Şekil (c)'de gösterildiği gibi sadece iki kalın somun kullanılabilir.


2、 İki dübel farklı uzunluklarda olmalıdır

Makine Mühendisliğinde Yapılan 6 Sıradan Hatayı Biliyor musunuz 2

Büyük kutunun montajında genellikle birkaç yerleştirme pimi ayarlanması gerekir. Şekil a'da gösterildiği gibi tüm yerleştirme pimlerini aynı yükseklikte yapmak yasaktır, çünkü aynı anda birkaç yerleştirme pimini hizalamak zordur. Yerleştirme pimleri, Şekil B'de gösterildiği gibi farklı uzunluklarda yapılmalıdır. Kutuyu kapatırken önce bir yerleştirme pimini hizalamak daha kolaydır.


3、 Dişli şanzımanında, büyük ve küçük dişlilerin doğru konfigürasyonu

Makine Mühendisliğinde Yapılan Yaygın 6 Hatayı Biliyor musunuz 3

Montajı kolaylaştırmak ve dişlinin çalışması sırasında adım aşınmasını önlemek için, pinyonun genişliği Şekil C'de gösterildiği gibi büyük dişlinin genişliğinden 5 ~ 10 mm daha geniş olmalıdır. Ancak, pinyon yapılmışsa Şekil D'de gösterildiği gibi, dişlide taşlama oyukları oluşmasını önlemek için, pinyonun diş genişliği büyük dişlininkinden daha küçük olmalıdır.


4、 Vidalı bağlantı genellikle demonte ve monte edilir

Makine Mühendisliğinde Yapılan Yaygın 6 Hatayı Biliyor musunuz 4

Vida bağlantısı Şekil a'da gösterilmiştir. bu bağlantının özelliği, vidanın, somunsuz bağlanacak dişli deliğe doğrudan vidalanmasıdır. Yapı basit ve kompakttır. Cıvatalarla bağlanamayan yapılar için uygundur. Büyük madencilik kuvveti veya sık sık sökme gibi durumlarda vidalı bağlantı kullanılmamalıdır. Sık sık demonte edilirse, diş kolayca aşınır ve bağlı parçalar hurdaya çıkabilir, Vida deliği çelikten veya yüzey çeliğinden yapılmışsa, H ≈ D; vida deliği dökme demirden yapılmışsa, H = (1.25 ~ 1.5) d; vida deliği alüminyum alaşımdan yapılmışsa, H = (1.5 ~ 2.5) d, dişli delik H1 = H + (2 ~ 2.5) P (P diş adımıdır) ve delme derinliği h2 = H1 + (0,5 ~ 1) d.


5、 Yüksek hızlı milin ara kaplin yatağı

Makine Mühendisliğinde Yapılan Yaygın 6 Hatayı Biliyor musunuz 5

Kuplaj, yüksek dönüşlü mil ucu süspansiyonuna takıldığında, Şekil A'da gösterilen yapı yasaktır. Konsolun uzunluğu azaltılmalıdır. Konsol ne kadar büyük olursa, deformasyon ve dengesiz ağırlık o kadar büyük olur. Bu nedenle, kaplin konsol ucuna monte edildiğinde, kaplinin ağırlığını azaltmak için cetvelin stresine ek olarak, cetvel de yatağa yakın olmalıdır.


6、 Küçük çaplı derin delik işleme

Makine Mühendisliğinde 6 Sıradan Yapılan Hataları Biliyor musunuz 6

Küçük çaplı derin deliği yüksek maliyet ve düşük verimlilikle işlemek zordur. Dönen mil üzerinde Şekil A'da gösterildiği gibi derin ve küçük çaplı yağlama delikleri tasarlamak yasaktır. Mümkünse daha büyük delikler açın. Gerekirse, Şekil B'de gösterildiği gibi farklı çaplar yapın.