The systematic mechanical related deviation of machine tool can be recorded by the system, but...
Khai thác mỏ là một trong những bộ phận dễ bị tổn thương trong khai thác than và máy móc lái xe trên đường, ...
Như đã quen thuộc với chúng ta, các yếu tố được đưa vào một số loại hợp kim thép ...
We are aware of that surface roughness means a lot in manufacturing industry. When the...