Thực tập
chương trình

Bạn có thể học được rất nhiều cả bằng cách làm việc trong văn phòng và làm việc tại nhà.

Nhân loại
tài nguyên

Quản lý nguồn nhân lực

Sản phẩm
Giám đốc

Kỹ sư phát triển sản phẩm

Phòng thí nghiệm
Giám đốc

Quản lý các cơ sở thử nghiệm trong labortory của chúng tôi

Bạn muốn làm việc cùng với chúng tôi?

Liên lạc với chúng tôi hôm nay để có một tương lai tốt hơn.