Que làm mát cacbua vonfram với ống dẫn dầu

Cả hai thanh cacbua có lỗ làm mát thẳng và lỗ làm mát xoắn ốc được cung cấp. Các lớp khác nhau cũng có sẵn trong kho. Lỗ làm mát bên trong có thể cung cấp khả năng sơ tán chip hiệu quả hơn nhiều và khả năng tạo lỗ sâu hơn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các cuộc tập trận lỗ sâu và nhà máy kết thúc ren.

Thanh cacbua với một lỗ làm mát trung tâm

Kiểu

D (mm)

d (mm)

Độ lệch của lỗ

vị trí≤ (mm)

L (mm)

D

Tol.

d

Tol.

L

Tol.

OD4.0 × ID1.0 × 330

4.0

+0.2/+0.6

1.0

± 0,15

0.2

330

0/+5

OD5.0 × ID1.0 × 330

5.0

+0.2/+0.6

1.0

± 0,15

0.2

330

0/+5

OD5.0 × ID1.5 × 330

5.0

+0.2/+0.6

1.5

± 0,15

0.2

330

0/+5

OD6.0 × ID1.0 × 330

6.0

+0.2/+0.6

1.0

± 0,15

0.2

330

0/+5

OD6.0 × ID1.5 × 330

6.0

+0.2/+0.6

1.5

± 0,15

0.2

330

0/+5

OD8.0 × ID1.0 × 330

8.0

+0.2/+0.6

1.0

± 0,15

0.25

330

0/+5

OD8.0 × ID1.5 × 330

8.0

+0.2/+0.6

1.5

± 0,15

0.25

330

0/+5

OD9.0 × ID1.0 × 330

9.0

+0.3/+0.7

1.0

± 0,15

0.25

330

0/+5

OD10.0 × ID1.0 × 330

10.0

+0.3/+0.7

1.0

± 0,15

0.25

330

0/+5

OD10.0 × ID2.0 × 330

10.0

+0.3/+0.7

2.0

± 0,2

0.25

330

0/+5

OD11.0 × ID1.0 × 330

11.0

+0.3/+0.7

1.0

± 0,15

0.25

330

0/+5

OD12.0 × ID1.0 × 330

12.0

+0.3/+0.7

1.0

± 0,15

0.25

330

0/+5

OD12.0 × ID2.0 × 330

12.0

+0.3/+0.7

2.0

± 0,2

0.25

330

0/+5

OD14.0 × ID2.0 × 330

14.0

+0.3/+0.7

2.0

± 0,2

0.25

330

0/+5

OD16.0 × ID2.0 × 330

16.0

+0.4/+0.8

2.0

± 0,2

0.25

330

0/+5

OD16.0 × ID3.0 × 330

16.0

+0.4/+0.8

3.0

± 0,25

0.25

330

0/+5

OD18.0 × ID3.0 × 330

18.0

+0.4/+0.8

3.0

± 0,25

0.3

330

0/+5

OD20.0 × ID3.0 × 330

20.0

+0.4/+0.8

3.0

± 0,25

0.3

330

0/+5

20.0≤Dia≤40.0 có sẵn theo yêu cầu

Thanh cacbua với hai lỗ làm mát thẳng

Kiểu

D (mm)

TK (mm)

d (mm)

Độ lệch của vị trí lỗ≤ (mm)

L (mm)

D

Dung sai (mm)

TK

Tol.

d

Dung sai (mm)

L

Dung sai)

OD4.3 × 2ID0.8 × 1.8 × 330

4.3

0/+0.6

1.8

-0.4/0

0.8

± 0,10

0.15

330

0/+10

OD5.3 × 2ID0.8 × 2.0 × 330

5.3

0/+0.6

2.0

-0.4/0

0.8

± 0,10

0.20

330

0/+10

OD6.3 × 2ID1.0 × 3.0 × 330

6.3

0/+0.6

3.0

-0.5/0

1.0

± 0,15

0.20

330

0/+10

OD7.3 × 2ID1.0 × 3.5 × 330

7.3

0/+0.6

3.5

-0.5/0

1.0

± 0,15

0.20

330

0/+10

OD8.3 × 2ID1.0 × 4.0 × 330

8.3

0/+0.6

4.0

-0.6/0

1.0

± 0,15

0.20

330

0/+10

OD9.3 × 2ID1.4 × 4.0 × 330

9.3

0/+0.6

4.0

-0.6/0

1.4

± 0,15

0.20

330

0/+10

OD10.3 × 2ID1.4 × 5.0 × 330

10.3

0/+0.6

5.0

-0.6/0

1.4

± 0,15

0.20

330

0/+10

OD11.3 × 2ID1.4 × 5.0 × 330

11.3

0/+0.6

5.0

-0.6/0

1.4

± 0,15

0.28

330

0/+10

OD12.3 × 2ID1,75 × 6.0 × 330

12.3

0/+0.6

6.0

-0.6/0

1.75

± 0,15

0.30

330

0/+10

OD13.3 × 2ID1,75 × 6.0 × 330

13.3

0/+0.6

6.0

-0.6/0

1.75

± 0,15

0.34

330

0/+10

OD14.3 × 2ID1,75 × 7,0 × 330

14.3

0/+0.6

7.0

-0.6/0

1.75

± 0,15

0.37

330

0/+10

OD15.3 × 2ID2.0 × 7.0 × 330

15.3

0/+0.6

7.0

-0.6/0

2.0

± 0,20

0.37

330

0/+10

OD16.3 × 2ID2.0 × 8.0 × 330

16.3

0/+0.6

8.0

-0.6/0

2.0

± 0,20

0.40

330

0/+10

OD17.3 × 2ID2.0 × 8.0 × 330

17.3

0/+0.8

8.0

-0.6/0

2.0

± 0,20

0.47

330

0/+10

OD18.3 × 2ID2.0 × 9.0 × 330

18.3

0/+0.8

9.0

-0.6/0

2.0

± 0,20

0.50

330

0/+10

OD19.3 × 2ID2.0 × 9.0 × 330

19.3

0/+0.8

9.0

-0.6/0

2.0

± 0,20

0.50

330

0/+10

OD20.3 × 2ID2,5 × 10,0 × 330

20.3

0/+0.8

10.0

-0.8/0

2.5

± 0,25

0.50

330

0/+10

20.0≤Dia≤40.0 có sẵn theo yêu cầu
Thanh cacbua có hai lỗ làm mát xoắn ốc 30 ° xoắn ốc

Kiểu

D (mm)

d (mm)

Tk

một

Sân cỏ

D

Lòng khoan dung

d

Lòng khoan dung

TK

Lòng khoan dung

P1

P2

P3

Lòng khoan dung

OD3.3 × 2ID0.4 × 1.7 × 330

3.3

2.33

0.4

± 0,10

1.7

0/-0.3

.080,08

15.89

16.32

16.77

± 0,23

OD4.3 × 2ID0.6 × 2.2 × 330

4.3

2.33

0.6

± 0,15

2.2

0/-0.3

.10.10

21.19

21.77

22.36

± 0,31

OD5.3 × 2ID0.7 × 2.6 × 330

5.3

2.67

0.7

± 0,15

2.6

0/-0.4

.130,13

26.49

27.21

27.95

± 0,38

OD6.3 × 2ID0.7 × 2.6 × 330

6.3

2.5

0.7

± 0,15

2.6

0/-0.4

.150,15

31.79

32.65

33.54

± 0,46

OD6.3 × 2ID1.0 × 2.6 × 330

6.3

2.5

1.0

± 0,15

2.6

0/-0.4

.150,15

31.79

32.65

33.54

± 0,46

OD7.3 × 2ID1.0 × 3.7 × 330

7.3

2.5

1.0

± 0,15

3.7

0/-0.4

.150,15

37.09

38.09

39.13

± 0,54

OD8.3 × 2ID1.0 × 4.0 × 330

8.3

2.5

1.0

± 0,15

4.0

0/-0.4

.150,15

42.38

43.53

44.73

± 0,62

OD8.3 × 2ID1.0 × 3.5 × 330

8.3

2.5

1.0

± 0,15

3.5

0/-0.4

.150,15

42.38

43.53

44.73

± 0,62

OD8.3 × 2ID0.6 × 2.8 × 330

8.3

2.5

0.6

± 0,15

2.8

0/-0.4

.150,15

42.38

43.53

44.73

± 0,62

OD9.3 × 2ID1.4 × 4.8 × 330

9.3

2.5

1.4

± 0,15

4.8

0/-0.6

.200,20

47.68

48.97

50.32

± 0,69

OD10.3 × 2ID1.4 × 4.8 × 330

10.3

2.75

1.4

± 0,15

4.8

0/-0.6

.200,20

52.98

54.41

55.91

± 0,77

OD10.3 × 2ID0.7 × 2.6 × 330

10.3

2.75

0.7

± 0,15

2.6

0/-0.4

.200,20

52.98

54.41

55.91

± 0,77

OD10.3 × 2ID1.0 × 3.0 × 330

10.3

2.75

1.0

± 0,15

3.0

0/-0.4

.200,20

52.98

54.41

55.91

± 0,77

OD10.3 × 2ID1.4 × 5.0 × 330

10.3

2.75

1.4

± 0,15

5.0

0/-0.6

.200,20

52.98

54.41

55.91

± 0,77

OD11.3 × 2ID1.4 × 5.3 × 330

11.3

2.75

1.4

± 0,15

5.3

0/-0.8

.280.28

58.28

59.86

61.5

± 0,85

OD12.3 × 2ID1.4 × 6.25 × 330

12.3

2.75

1.4

± 0,15

6.25

0/-0.8

30.30

63.58

65.3

67.09

± 0,92

OD12.3 × 2ID1,75 × 6.0 × 330

12.3

2.75

1.75

± 0,20

6.0

0/-0.8

30.30

63.58

65.3

67.09

± 0,92

OD13.3 × 2ID1,75 × 6,5 × 330

13.3

3.0

1.75

± 0,20

6.5

0/-0.8

.30,34

68.87

70.74

72.68

± 1,00

OD14.3 × 2ID1,75 × 7.1 × 330

14.3

3.5

1.75

± 0,20

7.1

0/-0.8

.30,37

74.17

76.18

78.27

± 1,08

OD14.3 × 2ID0.8 × 3.5 × 330

14.3

3.5

0.8

± 0,15

3.5

0/-0.4

.30,37

74.17

76.18

78.27

± 1,08

OD14.3 × 2ID1.4 × 4.5 × 330

14.3

3.5

1.4

± 0,15

4.5

0/-0.6

.30,37

74.17

76.18

78.27

± 1,08

OD15.3 × 2ID1,75 × 7,7 × 330

15.3

3.5

1.75

± 0,20

7.7

0/-0.8

.400,40

79.47

81.62

83.86

± 1,15

OD16.3 × 2ID1,75 × 8,3 × 330

16.3

3.5

1.75

± 0,20

8.3

0/-0.8

.400,40

84.77

87.06

89.45

± 1,23

OD16.3 × 2ID2.0 × 8.0 × 330

16.3

3.5

2.0

± 0,20

8.0

0/-0.6

.400,40

84.77

87.06

89.45

± 1,23

OD17.3 × 2ID1,75 × 8,9 × 330

17.3

3.5

1.75

± 0,20

8.9

0/-0.8

.40,47

90.07

92.5

95.04

± 1,31

OD18.3 × 2ID2.0 × 9.55 × 330

18.3

3.5

2.0

± 0,25

9.55

0/-0.8

.50,50

95.36

97.95

100.63

± 1,38

OD18.3 × 2ID1,75 × 9,15 × 330

18.3

3.5

1.75

± 0,20

9.15

0/-0.8

.50,50

95.36

97.95

100.63

± 1,38

OD19.3 × 2ID2.0 × 10 × 330

19.3

3.5

2.0

± 0,25

10.0

0/-0.8

.50,50

100.66

103.39

106.22

± 1,46

OD20.3 × 2ID2.0 × 10,4 × 330

20.3

3.5

2.0

± 0,25

10.4

0/-1

.50,50

105.96

108.83

111.81

± 1,54

Ghi chúGiáo dục D <18.3, L> 100, L Dung sai0 ~ + 7; L <100, L Dung sai0 ~ + 5.  D 18.3, L Dung sai + 3 ~ + 10.

Thanh cacbua có hai lỗ làm mát xoắn ốc 40 ° xoắn ốc

Kiểu

D (mm)

d (mm)

TK (mm)

một

Ptich

D

Tol.

d

Tol.

TK

Tol.

P 1

P 2

P 3

Tol.

OD6.3 × 2ID0.6 × 1.9 × LC

6.3

2.5

0.6

± 0,15

1.9

0/-0.4

.150,15

18.20

18.85

19.52

± 0,34

OD6.3 × 2ID0.5 × 2.2 × LC

6.3

2.5

0.5

± 0,15

2.2

0/-0.4

.150,15

21.68

22.46

23.28

± 0,42

OD8.3 × 2ID0,65 × 2,7 × LC

8.3

2.5

0.65

± 0,15

2.7

0/-0.6

.150,15

28.91

29.95

31.04

± 0,56

OD10.3 × 2ID0.8 × 3.5 × LC

10.3

2.75

0.8

± 0,15

3.5

0/-0.8

.200,20

36.14

37.44

38.8

± 0,70

OD12.3 × 2ID0.9 × 4.2 × LC

12.3

2.75

0.9

± 0,15

4.2

0/-0.8

30.30

43.37

44.93

46.55

± 0,84

OD14.3 × 2ID1.0 × 4.7 × LC

14.3

3.5

1.0

± 0,20

4.7

0/-0.8

.30,37

50.6

52.42

54.31

± 0,98

OD16.3 × 2ID1.2 × 5.5 × LC

16.3

3.5

1.2

± 0,20

5.5

0/-0.8

.400,40

57.82

59.9

62.07

± 1,12

OD18.3 × 2ID1.4 × 6.3 × LC

18.3

3.5

1.4

± 0,20

6.3

0/-0.8

.50,50

65.05

67.39

69.83

± 1,26

OD20.3 × 2ID1.5 × 7.1 × LC

20.3

3.5

1.5

± 0,20

7.1

0/-1.0

.50,50

72.28

74.88

77.59

± 1,40

Lưu ý: D <18.3, L> 100, L Dung sai0 ~ + 7, L <100, L Dung sai0 ~ + 5, D≥18.3, Dung sai chiều dài + 3 ~ + 10
Thanh cacbua với ba lỗ làm mát xoắn ốc 30 ° xoắn ốc

Kiểu

D (mm)

d (mm)

TK

một

Sân cỏ

D

Tol.

d

Tol.

TK

Tol.

P 1

P 2

P 3

Tol.

OD6.3 × 3ID0.5 × 2.9 × LB

6.3

2.5

0.5

± 0,15

2.9

0/-0.4

.150,15

31.79

32.65

33.54

± 0,46

OD8.3 × 3ID0.7 × 4.0 × LB

8.3

2.5

0.7

± 0,15

4

0/-0.4

.150,15

42.38

43.53

44.73

± 0,62

OD9.3 × 3ID0.7 × 4.0 × LB

9.3

2.5

0.85

± 0,15

5.1

0/-0.5

.200,20

47.68

48.97

50.32

± 0,69

OD10.3 × 3ID0,85 × 5,1 × LB

10.3

2.75

0.85

± 0,15

5.1

0/-0.4

.200,20

52.98

54.41

55.91

± 0,77

BФ12.3 × 3Ф1.1 × 6.3 × LB

12.3

2.75

1.1

± 0,15

6.3

0/-0.6

30.30

63.58

65.3

67.09

± 0,92

OD14.3 × 3ID1.4 × 7.3 × LB

14.3

3.5

1.4

± 0,20

7.3

0/-0.8

.400,40

74.17

76.18

78.27

± 1,08

OD15.3 × 3ID1.4 × 7.3 × LB

15.3

3.5

1.4

± 0,20

7.8

0/-0.8

.400,40

79.47

81.62

83.86

± 1,15

OD16.3 × 3ID1.6 × 8.3 × LB

16.3

3.5

1.6

± 0,20

8.3

0/-0.8

.400,40

84.77

87.06

89.45

± 1,23

OD18.3 × 3ID1.7 × 9.5 × LB

18.3

3.5

1.7

± 0,20

9.5

0/-0.8

.50,50

95.36

97.95

100.63

± 1,38

OD20.3 × 3ID1.9 × 10.2 × LB

20.3

3.5

1.9

± 0,25

10.2

0/-0.8

.50,50

105.96

108.83

111.81

± 1,54

Lưu ý: D <18.3, L> 100, L Dung sai0 ~ + 7; L <100, L Dung sai0 ~ + 5. D≥18.3, L Dung sai + 3 ~ + 10.
Thanh cacbua với ba lỗ làm mát xoắn ốc 40 ° xoắn ốc

Kiểu

D (mm)

d (mm)

Tk

một

Sân cỏ

D

Tol.

d

Lòng khoan dung

TK

Tol.

P1

P2

P3

Tol.

OD6.3 × 3ID0.5 × 2.9 × LB

6.3

2.5

0.5

± 0,15

2.2

0/-0.4

.150,15

21.68

22.46

23.28

± 0,42

OD8.3 × 3ID0.7 × 4.0 × LB

8.3

2.5

0.65

± 0,15

2.7

0/-0.4

.150,15

28.91

29.95

31.04

± 0,56

OD10.3 × 3ID0,85 × 5,1 × LB

10.3

2.75

0.8

± 0,15

3.5

0/-0.4

.200,20

36.14

37.44

38.8

± 0,70

BФ12.3 × 3Ф1.1 × 6.3 × LB

12.3

2.75

0.9

± 0,15

4.2

0/-0.6

30.30

43.37

44.93

46.55

± 0,84

OD14.3 × 3ID1.4 × 7.3 × LB

14.3

3.5

1.0

± 0,20

4.7

0/-0.6

.30,37

50.60

52.42

54.31

± 0,98

OD16.3 × 3ID1.6 × 8.3 × LB

16.3

3.5

1.2

± 0,20

5.5

0/-0.8

.400,40

57.82

59.90

62.07

± 1,12

OD18.3 × 3ID1.7 × 9.5 × LB

18.3

3.5

1.4

± 0,20

6.3

0/-0.8

.50,50

65.05

67.39

69.83

± 1,26

OD20.3 × 3ID1.9 × 10.2 × LB

20.3

3.5

1.5

± 0,20

7.1

0/-0.8

.50,50

72.28

74.88

77.59

± 1,40

Ghi chú:  D <18.3, L> 100, L Dung sai0 ~ + 7, L <100, L Dung sai0 ~ + 5, D≥18.3, Dung sai chiều dài + 3 ~ + 10

Thiêu kết
HÔNG.

Các lò HIP điều khiển bằng máy tính tiên tiến được áp dụng để cung cấp thêm áp lực trong quá trình thiêu kết để có được cấu trúc dày đặc hơn.

Bột
Thông minh.

Nhờ sự hợp tác sâu sắc của chúng tôi với Đức HCStarck, chúng tôi sử dụng loại bột tốt nhất cho thanh cacbua trên thế giới cho tất cả các loại tiêu chuẩn của chúng tôi để sản xuất thanh cacbua.

Làm mát
Nội bộ.

Lỗ làm mát bên trong có thể cung cấp khả năng sơ tán chip hiệu quả hơn nhiều và khả năng tạo lỗ sâu hơn. Chúng tôi không chỉ cung cấp chất làm mát thẳng mà còn có thanh cacbua làm mát xoắn ốc.

OEM Dịch vụ khách hàng

Chúng tôi có thể phát triển các lớp theo yêu cầu của bạn và tạo hình dạng giống như bản vẽ của bạn. Đánh dấu laser và gói trung tính cũng có sẵn cho lợi ích của bạn.

Cấp

Biểu đồ lớp
cấp MT09UMT10SMT12SMT25SMT06UMT20.8
Phạm vi ISO K10-K20K20-K40K20-K40K20-K40K05-K10K40-K50
WC + cacbua khác%9190888893.585
Đồng%91012126.515
Kích thước hạt WCm0.40.80.60.40.60.8
tỉ trọngg /14.514.4214.1214.114.8513.95
độ cứngHv30189016001580175018901350
HRA 93.591.591.292.593.589.5
sức mạnh ngangN / mm²380041004200440037003800
kpsi 590609638540551551
gãy xươngMpa.m½10.214.214.713.510.117.5
mô đun trẻkpsi867808536080860800009100079086
cường độ nénkpsi11451015101011091156957
Ứng dụng
Cấp
Thuộc tính và ứng dụng
MT09U 
WC hạt siêu mịn với 9%Co Khả năng chống mài mòn rất cao và chống biến dạng tuyệt vời Phay tốc độ cắt cao, hoàn thiện Để sử dụng trên thép cứng, nhựa, vật liệu gia cố sợi, HRC55-65
MT10S 
WC hạt siêu mịn với 10%Co Khả năng chống mài mòn rất cao và chống biến dạng tuyệt vời Phay & khoan tốc độ cắt cao Để sử dụng chung và phù hợp với mọi loại vật liệu dướiHRC45
MT12S 
Submicron hạt WC với 12%Co Độ bền và chống mài mòn cao Được thiết kế đặc biệt để gia công thép không gỉ Sử dụng cho thép không gỉ, hợp kim gốc niken, hợp kim titan và hợp kim đặc biệt
MT25S 
WC hạt siêu mịn với 12%Co Độ bền và độ mài mòn cao Thích hợp cho gia công hoàn thiện và gia công thép có độ cứng từ thép 45 đến 55HRC để xử lý bề mặt, hợp kim niken và niken
MT06U 
Submicron hạt WC với 6% Co Khả năng chống mài mòn rất cao Tốc độ cắt cao Để khoan và phay vật liệu tổng hợp nhựa, PCB, gốm sứ, gỗ và gỗ
MT20.8 
Submicron hạt WC với 15%Co Độ bền và độ bền cao Đấm tốc độ cao Để sử dụng trên các cú đấm cacbua rắn