Khắc là công nghệ sử dụng hóa chất ăn mòn axit mạnh, đánh bóng cơ học hoặc điện phân ...
Cacbua xi măng là một loại cacbua xi măng được chế tạo bằng quy trình luyện kim bột ...
Giới thiệuSteel được làm nguội bằng cách nung thép đến nhiệt độ cao hơn nhiệt độ tới hạn Ac3 ...
Đầu tiên, cấu hình epiticular chùm phân tử Trong môi trường chân không cực cao, với một năng lượng nhiệt nhất định ...
1, Đánh giá về các tính chất quang điện hữu cơ liên quan đến Perovskite Hình 1 Vị trí quang phổ và PL ...
Đầu tiên, sự phát triển của một lịch sử ngắn gọn Giai đoạn đầu tiên: từ năm 1945 đến năm 1951, phát minh của ...
Đầu tiên, khái niệm cơ bản về phân tích kích thước hạt (1) hạt: với kích thước và hình dạng nhất định ...
【Giới thiệu】 Việc xây dựng các thiết bị điện tử linh hoạt với các chức năng và cấu trúc nhất định cung cấp nhiều ...
1 Giới thiệu Ăn mòn vật liệu kim loại gây ra bởi sự mất mát rất lớn. Một số người đếm ...
1, Tài liệu thiên nhiên bao gồm: Việc sử dụng tổng hợp phagocytosis của các hạt keo chức năng đa dạng của Bristol ...