Corrosion is the destruction or deterioration of materials or their properties under the action of...
Twist drill is a common drilling tool with simple structure. It is very important to...
When we get the drawing of the workpiece, we first select the indexable insert with...
Tuần trước chúng tôi đã nói về HIP. Tuần này chủ đề của chúng tôi là nhấn đẳng nhiệt lạnh, một ...
Cacbua xi măng là một loại cacbua xi măng được chế tạo bằng quy trình luyện kim bột ...
Giới thiệuSteel được làm nguội bằng cách nung thép đến nhiệt độ cao hơn nhiệt độ tới hạn Ac3 ...
Đầu tiên, cấu hình epiticular chùm phân tử Trong môi trường chân không cực cao, với một năng lượng nhiệt nhất định ...
1, Đánh giá về các tính chất quang điện hữu cơ liên quan đến Perovskite Hình 1 Vị trí quang phổ và PL ...
Đầu tiên, sự phát triển của một lịch sử ngắn gọn Giai đoạn đầu tiên: từ năm 1945 đến năm 1951, phát minh của ...
Đầu tiên, khái niệm cơ bản về phân tích kích thước hạt (1) hạt: với kích thước và hình dạng nhất định ...