Tập quán
Công cụ cắt cacbua

Nhờ nền tảng kiến thức chuyên môn của chúng tôi cho cả sản xuất công cụ cắt và phát triển vật liệu, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng không chỉ các công cụ tiêu chuẩn mà còn cả những công cụ đặc biệt với thiết kế tùy chỉnh.

Vượt ra ngoài
Tưởng tượng

Chúng tôi cung cấp thiết kế và sản xuất công cụ chuyên nghiệp theo đặc tính sản phẩm, điều kiện làm việc, vật liệu chế biến và cung cấp các giải pháp xử lý tổng thể. Các công cụ cắt cacbua tùy chỉnh bao gồm máy khoan đặc biệt, dao phay, mũi doa, dao cắt tạo hình, dao cắt ghép, dao cắt nhàm chán, v.v.

sản xuất dụng cụ cắt hải quan

Cây sáo đơn

Cacbua đơn sáo cuối

Khắc Kinfe

công cụ khắc cacbua

Chủ đề Endmills

nhà máy sợi cacbua

Máy cắt khe T

Máy cắt khe cacbua T

Bạn muốn thiết kế một công cụ đặc biệt?

Liên lạc với chúng tôi hôm nay để được báo giá miễn phí!