Çimentolu karbür, toz metalurjisi işlemi ile yapılan bir çeşit çimentolu karbürdür ...
Çelik çelik, kritik sıcaklık Ac3'ün üzerindeki bir sıcaklığa ısıtılarak söndürülür ...
İlk olarak, moleküler ışın epitaksiyal profili Ultra yüksek vakum ortamında, belirli bir termal enerji ile ...
1, Organik Halide Perovskite - ilgili Fotoelektrik Özelliklerin Gözden Geçirilmesi Şekil 1 Spektral pozisyon ve PL ...
İlk olarak, parçacık boyutu analizi (1) parçacıklarının temel konsepti: belirli bir boyut ve şekle ...
【Giriş】 belirli fonksiyonları ve yapıları ile esnek elektronik cihazların inşası çeşitli ...
1 Giriş Metal malzemelerde çok büyük kayıplardan kaynaklanan korozyon. Bazı insanlar önemlidir ...
1, Doğa Malzemeleri Kapak: Fonksiyonel kolloidal parçacıkların “fagositoz” sentezinin kullanımı Bristol Üniversitesi ...
【Giriş】 Metal, seramik ve yarı iletken malzemelerin çoğu polikristalinden yapılmıştır. Buna karşın, ...